W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Podział nieruchomości

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 

I. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska (GiOŚ)
Adres: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
umig@lidzbark.pl

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne udzielanie informacji:
Dawid Tuptoński
 Pokój nr 19
+48 23  696 15 05 wew. 136

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wraz z dokumentami:

1) stwierdzającymi tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o stanie prawnym w zbiorze dokumentów),

2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego,

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

5) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

7) wykaz zmian gruntowych,

8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

9) mapę z projektem podziału,

10) prawomocne postanowienie co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania   przestrzennego wydane przez Wydział PGKS Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku

 

III. OPŁATY
Nie pobiera się.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI.  UWAGI

Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego wniosek składają wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści.

Załączniki

Powiadom znajomego