Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP 571-162-96-63
REGON 130377942

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP 571-162-96-63
REGON 130377942

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy jest czynny w następujących godzinach:


  • każdy poniedziałek - od 7.30 do 16.30
  • wtorek – czwartek - od 7.30 do 15.30
  • każdy piątek - od 7.30 do 14.30

Kasa Urzędu Miasta i Gminy jest czynna w następujących godzinach:


  • każdy poniedziałek - od 8.00 do 16.00
  • wtorek – piątek- od 8.00 do 14.00

Konta bankowe

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


Rachunek bieżący
BS w Działdowie z/s w Lidzbarku
83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Nabory na stanowiska urzędnicze

stanowisko: Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

stanowisko Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

miejsce pracy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark (sekretariat)

stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bryńsku

stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bryńsku

miejsce pracy Szkoła Podstawowa w Bryńsku

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark (sekretariat)

stanowisko: Sekretarz Miasta i Gminy

stanowisko Sekretarz Miasta i Gminy

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

stanowisko: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku

stanowisko Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku

miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

stanowisko: Referent ds. promocji

stanowisko Referent ds. promocji

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy, ul. Sądowa 21, pok. nr 9 (sekretariat)

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dostawa "Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"

zamówienie na Dostawa "Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"

nr sprawy BiGK.271.1.12.2016

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, pokój nr 9- sekretariat, I piętro

zamówienie na: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 270, 271 i nr 277 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku

zamówienie na Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 270, 271 i nr 277 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku,ul. Sądowa 21, pok. nr 9 - sekretariat

zamówienie na: Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych

zamówienie na Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych

nr sprawy OB.271.1.2.2016

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena Poniżej 750 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul.Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój Nr 9 sekretariat

zamówienie na: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach Nr 30, 47, 70, 73, 116, 145 w m. Wlewsk. Przebudowa dróg w m. Wlewsk

zamówienie na Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach Nr 30, 47, 70, 73, 116, 145 w m. Wlewsk. Przebudowa dróg w m. Wlewsk

nr sprawy BiGK.271.1.10.2016

zamawiający Gmina Lidzabrk

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pok. nr 9 sekretariat

zamówienie na: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie Autocasco, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie Assistance

zamówienie na Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie Autocasco, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie Assistance

nr sprawy Or.271.10.2016

zamawiający Gmina Lidzabrk

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Mista i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pok. nr 9 sekretariat

zamówienie na: Ułatwienie dostępu do służby zdrowia na zasadach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Lidzbark

zamówienie na Ułatwienie dostępu do służby zdrowia na zasadach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Lidzbark

nr sprawy OB.271.1.1.2016

zamawiający Gmina Lidzabrk

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Mista i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pok. nr 9 sekretariat

Uchwały Rady

Uchwała nr XXII/199/16

Uchwała nr XXII/199/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016r.

Uchwała nr XXII/198/16

Uchwała Nr XXII/198/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2016-2022

Uchwała nr XXI/197/16

Uchwała Nr XXI/197/16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Lidzbark prawa własności mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała nr XXI/196/16

Uchwała Nr XXI/196/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lidzbarku przy ulicy Żeromskiego

Uchwała nr XXI/195/16

Uchwała Nr XXI/195/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Nowe Dłutowo, gmina Lidzbark

Uchwała nr XXI/194/16

Uchwała nr XXI/194/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali mieszkalnych w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nowym Dworze, usytuowanym na działce numer 269/6 w obrębie Nowy Dwór, gmina Lidzbark

Zarządzenia

zarządzenie nr: 123/16

zarządzenie nr 123/16

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. weryfikacji i opiniowania wniosków zgłaszanych w ramach przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Lidzbark konsultacji społecznych dotyczących wniosków obywatelskich do budżetu Gminy Lidzbark na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Zarządzenie Nr 121/16

zarządzenie nr Zarządzenie Nr 121/16

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowe w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych "Zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier""

zarządzenie nr: 119/16

zarządzenie nr 119/16

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Lidzbark na rok 2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 118/16

zarządzenie nr 118/16

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 117/16

zarządzenie nr 117/16

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej na "Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych"

zarządzenie nr: 114/16

zarządzenie nr 114/16

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla referenta ds promocji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij