Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy jest czynny w następujących godzinach:


  • każdy poniedziałek - od 7.30 do 16.30
  • wtorek – czwartek - od 7.30 do 15.30
  • każdy piątek - od 7.30 do 14.30

Kasa Urzędu Miasta i Gminy jest czynna w następujących godzinach:


  • każdy poniedziałek - od 8.00 do 16.00
  • wtorek – piątek- od 8.00 do 14.00

Konta bankowe

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


Rachunek bieżący
BS w Działdowie z/s w Lidzbarku
83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Dane do faktury VAT

Nabywca:
Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
NIP: 571-162-96-63

Odbiorca:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Jeleń, na działkach o numerach ewidencyjnych: 46, 167, 280, 281/7 , 227/7 – obręb Jeleń, gmina Lidzbark.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Jeleń, na działkach o numerach ewidencyjnych: 46, 167, 280, 281/7 , 227/7 – obręb Jeleń, gmina Lidzbark.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej nn-0,4kV w Lidzbarku przy ul. Główny Dworzec, na działkach o numerach ewidencyjnych: 23, 45/7 - obręb 4 Lidzbark, gmina Lidzbark.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej nn-0,4kV w Lidzbarku przy ul. Główny Dworzec, na działkach o numerach ewidencyjnych: 23, 45/7 - obręb 4 Lidzbark, gmina Lidzbark.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu ochrony środowiska w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 307/12, obręb Kiełpiny, gmina Lidzbark.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu ochrony środowiska w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 307/12, obręb Kiełpiny, gmina Lidzbark.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej, na dz. nr 55, 56/10, 57/4, 73/25 – obręb 4 Lidzbark, gmina Lidzbark.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej, na dz. nr 55, 56/10, 57/4, 73/25 – obręb 4 Lidzbark, gmina Lidzbark.

Ogłoszenie - VII Sesji Rady Miejskiej 13.03.02019 r.

Ogłoszenie - VII Sesji Rady Miejskiej 13.03.02019 r.

O G Ł O S Z E N I E w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 13.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii "Nowa Przestrzeń") odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Nabory na stanowiska urzędnicze

stanowisko: Sekretarz Miasta i Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku

stanowisko Sekretarz Miasta i Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku - sekretariat

stanowisko: Referent ds. promocji w Wydziale Organizacyjnym

stanowisko Referent ds. promocji w Wydziale Organizacyjnym

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

stanowisko: Kierownik Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Lidzbarku

stanowisko Kierownik Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Lidzbarku

miejsce pracy Dzienny Dom Senior-Wigor

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa garażu dla OSP Lidzbark

zamówienie na Budowa garażu dla OSP Lidzbark

nr sprawy BiGK.271.1.3.2019

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark – sekretariat (pokój nr 9, I piętro)

zamówienie na: Przebudowa drogi w m.Kiełpiny

zamówienie na Przebudowa drogi w m.Kiełpiny

nr sprawy BiGK.271.2.15.2019

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Przebudowa drogi na działce nr 80 w m.Klonowo

zamówienie na Przebudowa drogi na działce nr 80 w m.Klonowo

nr sprawy BiGK.271.2.14.2019

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa kruszyw naturalnych na terenie miasta i gminy Lidzbark

zamówienie na Dostawa kruszyw naturalnych na terenie miasta i gminy Lidzbark

nr sprawy BiGK.271.1.2.2019

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark – sekretariat (pokój nr 9, I piętro)

zamówienie na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2019 r

zamówienie na Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2019 r

nr sprawy BiGK.271.1.1.2019

zamawiający Gmina Lidzbark

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark – sekretariat (pokój nr 9, I piętro)

zamówienie na: Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych

zamówienie na Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych

nr sprawy OB.271.1.4.2018

zamawiający Gmina Lidzbark

rodzaj przetargu Inne

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark – sekretariat (pokój nr 9, I piętro)

Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/235/16

Uchwała nr XXVII/235/16

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lidzbark

Uchwała nr XXVII/234/16

Uchwała nr XXVII/234/16

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała nr XXVII/233/16

Uchwała nr XXVII/233/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 2 w Lidzbarku, usytuowanym na działce numer 299 w obrębie 3 miasta Lidzbark

Uchwała nr XXVII/232/16

Uchwała nr XXVII/232/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Stare Miasto 40 w Lidzbarku, usytuowanym na działce 241 w obrębie 3 miasta Lidzbark

Uchwała nr XXVII/231/16

Uchwała nr XXVII/231/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ulicy Jeleńskiej 38 w Lidzbarku

Uchwała nr XXVII/230/16

Uchwała nr XXVII/230/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy bądź najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych i lokalowych, położonych w obrębie miasta i gminy Lidzbark

Zarządzenia

zarządzenie nr: 35/19

zarządzenie nr 35/19

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/19

zarządzenie nr 30/19

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 29/19

zarządzenie nr 29/19

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Lidzbark.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 28/19

zarządzenie nr 28/19

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze kięsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27/19

zarządzenie nr 27/19

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 26/19

zarządzenie nr 26/19

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij