W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

I. Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr   98   poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1czerwca 2004 w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa  drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

-               Uchwały Nr XXIV205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Lidzbark na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (opublikowane w Dz. U. Woj. Warm - Mazur, z dnia 15 grudnia 2004 r. Nr 174, poz. 2114)

 II. Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robot budowlanych, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

III. Opłaty:
1. Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2 , stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.
Opłata ta jest wynikiem iloczynu liczby dni zajęcia 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy Lidzbark oraz opłat zawartych w Uchwale  Nr XXIV205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Lidzbark na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (opublikowane w Dz. U. Woj. Warm - Mazur, z dnia 15 grudnia 2004 r. Nr 174, poz. 2114)

Wykonywania prac w pasie drogowym

Lp.

Prowadzenie robót

Stawka opłat zł/dzień/1m2

I

II

III

1

przy zajęciu jezdni do 20% szer.

2,00

2

przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szer.

4,00

3

przy zajęciu jezdni powyżej 50% szer.

6,00

4

przy zajęciu chodników, placów, zatok, zjazdów, ciągów pieszych

2,00

5

dla  innych   elementach   tj.  pobocza   grunt, rowy, pasy zieleni

1,00

Stawki określone wyżej zmniejsza się o 95% w przypadku wykonywania robót polegających na budowie, przebudowie, remoncie i utrzymaniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i odwadniających grunty.

Stawi opłaty rocznej za zajęcie 1 m2

Lp.

Dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Stawka opłat zł/dzień/1m2

I

II

III

1

poza obszarem zabudowanym

0,10

2

w obszarze zabudowanym

0,10

3

na drogom obiekcie drogowym

100,00

 

Lp.

Pozostałe urządzenia 

Stawkaopłat zł /1m2 / rok

I

II

III

1

poza obszarem zabudowanym

20,00

2

w obszarze zabudowanym

20,00

3

na drogom obiekcie drogowym

200,00

 Stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z zarządzaniem drogi

 Lp.

 

Zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego 

Stawka opłat zł/dzień/1m2

I

II

III

1

poza obszarem zabudowanym

0,20

2

w obszarze zabudowanym

0,20

3

pas drogowy zajęty przez inne obiekty

0,20

4

reklamy

2,00


IV. Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy

V. Termin załatwienia sprawy :
Do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy :
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. Nr 20, tel. 023 696 15 05 wew. 43.

Załączniki

Wniosek pdf, 23 kB

Powiadom znajomego