W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Ulgi w spłacie zobowiązan podatkowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

I. Podstawa prawna:
Art. 67 § 1, § 1a i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31)

Zgodnie z art. 67a, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31) Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53 a,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

II. Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej

III. Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.


IV. Jednostka odpowiadająca:
Referent d/s wymiaru, egzekucji podatków i opłat


V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji Burmistrza Lidzbarka.

Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

VI. Dokumenty
Uzasadniony wniosek o zastosowanie w/w ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

W przypadku, gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą, następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
We wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, wielkość przedsiębiorcy, nr NIP, REGON, PKD

VII. Uwagi:
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania, z zastrzeżeniem art. 224a.

Powiadom znajomego