W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Zgromadzenia publiczne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Zgromadzenia publiczne

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05.07.1990r. Prawo o zgromadzeniach /Dz. U. Nr 51,poz.297 z 1990r. z późn. zm./.

 Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym skierowane do Burmistrza Lidzbarka.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

2) cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

4) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Zawiadomienie należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy nie później niż na 3 dni,a najwcześniej 30 dni przed datą planowanego zgromadzenia.

 Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

Opłaty

Nie podlega opłacie

 Sposób załatwienia sprawy

1.W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia, organ akceptuje zawiadomienie i niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek, bez konieczności powiadamiania organizatora.

2.Decyzja o zakazie zgromadzenia.

 Termin załatwienia sprawy

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym. Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

  Uwagi

1. Zgromadzeniem publicznym jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

2. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.

3. Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia i moralności publicznej albo praw i wolności innych osób.

4. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.

5. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

a) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,

b) odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

6. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.

7. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

a) jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą - Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,

b) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

8. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy - Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący ,uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Powiadom znajomego