Burmistrz Lidzbarka ogłasza otwarty konkurs ofert na 2024rok na powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Lidzbark

Pełną treść ogłoszenia(zarządzenie) wraz z załącznikami zamieszczono poniżej.Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Załącznik nr 1 do Specyfikacji
Załącznik nr 2 do Specyfikacji
Załącznik nr 3 do Specyfikacji
Załącznik nr 4 do Specyfikacji
Załącznik nr 5do Specyfikacji
Zarządzenie Nr 154-23 wersja tekstowa