W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

2017 rok

XML

Uchwała nr XXXII/293/17

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku

Uchwała nr XXXII/292/17

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na zadania służące powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała nr XXXII/291/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Zalesie, gmina Lidzbark

Uchwała nr XXXII/290/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Zalesie, gmina Lidzbark

Uchwała nr XXXII/289/17

Uchwała w sprawie nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zalesie, gmina Lidzbark

Uchwała nr XXXII/288/17

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/271/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2017-2018"

Uchwała nr XXXII/287/17

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Lidzbark

Uchwała nr XXXII/286/17

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXI/284/17

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Lidzbark

Uchwała nr XXXI/283/17

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

Uchwała nr XXXI/280/17

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2017-2023

Uchwała nr XXXI/279/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej.

Uchwała nr XXXI/278/17

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pn.: Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Lidzbarku

Uchwała nr XXXI/277/17

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021

Uchwała nr XXXI/275/17

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2016 rok

Uchwała nr XXXI/274/17

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 roku

Uchwała nr XXX/273/17

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej

Uchwała nr XXX/272/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku