W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Uchwały Rady

RSS XML

Zasoby archiwalne Biuletynu Informacji Publicznej do dnia 31 stycznia 2016 r. dostępne są Link przekierowujący do zasobów archiwalnych BIP.

Uchwała nr XXVII/235/16

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lidzbark

Uchwała nr XXVII/234/16

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała nr XXVII/233/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 2 w Lidzbarku, usytuowanym na działce numer 299 w obrębie 3 miasta Lidzbark

Uchwała nr XXVII/232/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Stare Miasto 40 w Lidzbarku, usytuowanym na działce 241 w obrębie 3 miasta Lidzbark

Uchwała nr XXVII/231/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ulicy Jeleńskiej 38 w Lidzbarku

Uchwała nr XXVII/230/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy bądź najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych i lokalowych, położonych w obrębie miasta i gminy Lidzbark

Uchwała nr XXVII/228/16

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2017 roku

Uchwała nr XXVII/225/16

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku

Uchwała nr XXVII/224/16

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

Uchwała nr XXVII/220/16

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/219/16

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2017 rok

Uchwała nr XXV/215/16

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIV/214/16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku

Uchwała nr XXIV/213/16

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Uchwała nr XXIV/211/16

Uchwała Nr XXIV/211/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2016-2022

Uchwała nr XXIV/210/16

Uchwała Nr XXIX/210/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIV/209/16

Uchwała Nr XXIV/209/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/15 w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości