W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Jeleń I” i „Jeleń II” o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 211 (obręb...

Wymień piec - bądź eko! Rusza kolejny nabór wniosków na wymianę pieców

Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu w przeciągu 7 lat udało się wymienić 181 pieców. Wszystko po to, by zmniejszyć w naszej gminie emisję...

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Informacja na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U.2023.1094 ze zm.) w zw. z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Lidzbarka znak GiOŚ.6220.2.2024  z dnia 24 maja 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Kiełpiny o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 191/2024 z dnia 13.06.2024 r., znak: B.6740.114.2024 o pozwoleniu na budowę obejmującym budowę elektrowni słonecznej o mocy 0,82604MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lidzbark, na dz. nr 39/2 obręb 0004 M. Lidzbark, gm. Lidzbark

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starosta Działdowski zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 191/2024 z dnia 13.06.2024 r., znak:...

OGŁOSZENIE- V Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E    W dniu 19 czerwca 2024 r., o godz. 14.00 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”) Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie...

OGŁOSZENIE- IV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E             W dniu 12 czerwca 2024 r., o godz. 14.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej  w Lidzbarku w sali Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, sala posiedzeń nr 10.   Porządek obrad: 1. Otwarcie.  2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad.  4. Podjęcie uchwał w sprawie: a)...

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie...

INFORMACJA dotycząca debaty nad Raportem o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok

W dniu 19 czerwca  2024 r. na V sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy w której Mieszkańcy mogą zabierać głos   W dniu 19 czerwca 2024 r. odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. Podczas obrad sesji zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok, który obejmuje podsumowanie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Kiełpiny o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze 311/2 w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny, gm. Lidzbark, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie....

KOMUNIKAT Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 maja 2024 r

KOMUNIKAT Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 maja 2024 r. MIESZKAŃCY GMINY LIDZBARK -INTERESANCI Uprzejmie informuję, iż w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku będzie nieczynny. W przypadku konieczności sporządzenia aktu pełnomocnictwa w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r....

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o wydaniu decyzji z dnia 15.05.2024 r. znak: SKO.73.184.2024, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Lidzbarka z dnia 25.03.2024 r., nr 33/2024 (znak: BiGK.6730.116.2023) o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Lidzbark B" o mocy do 20...

Ogłoszenie- III Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E W dniu 28 maja 2024 r., o godz. 14.00 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”). Porządek obrad: 1. Otwarcie . 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4....

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2023 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2023 r.