W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Kadencja 2018-2023

XML

Uchwała nr LVIII/506/23

Uchwała Nr LVIII/506/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka "Lidzbarskie becikowe" 

Uchwała nr LVIII/505/23

Uchwała Nr LVIII/505/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

Uchwała nr LVIII/504/23

Uchwała Nr LVIII/504/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LVIII/503/23

Uchwała Nr LVIII/503/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark

Uchwała nr LVIII/502/23

Uchwała Nr LVIII/502/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała nr LVIII/501/23

Uchwała Nr LVIII/501/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr LVIII/500/23

Uchwała nr LVIII/500/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark

Uchwała nr LVIII/499/23

Uchwała Nr LVIII/499/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik

Uchwała nr LVIII/498/23

Uchwała Nr LVIII/498/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023r. 

Uchwała nr LVIII/497/23

Uchwała Nr LVIII/497/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29.11.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036

Uchwała nr LVII/496/23

Uchwała Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Kościuszki w Lidzbarku

Uchwała nr LVII/495/23

Uchwała Nr LVII/495/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku.

Uchwała nr LVII/494/23

Uchwała Nr LVII/494/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik

Uchwała nr LVII/493/23

Uchwała Nr LVII/493/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Uchwała nr LVII/492/23

Uchwała Nr LVII/492/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w...