W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Kadencja 2018-2023

XML

Uchwała nr LX/516/23

Uchwała Nr LX/516/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/377/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lidzbark

Uchwała nr LX/515/23

Uchwała Nr LX/515/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 

Uchwała nr LX/514/23

Uchwała Nr LX/514/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r. 

Uchwała nr LX/513/23

Uchwała Nr LX/513/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036

Uchwała nr LIX/512/23

Uchwała Nr LIX/512/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024-2028

Uchwała nr LIX/511/23

Uchwała Nr LIX/511/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Uchwała nr LIX/510/23

Uchwała Nr LIX/510/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Uchwała nr LIX/509/23

Uchwała Nr LIX/509/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2024 r.

Uchwała nr LIX/508/23

Uchwała Nr LIX/508/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038

Uchwała nr LVIII/507/23

Uchwała nr LVIII/507/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami

Uchwała nr LVIII/506/23

Uchwała Nr LVIII/506/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka "Lidzbarskie becikowe" 

Uchwała nr LVIII/505/23

Uchwała Nr LVIII/505/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

Uchwała nr LVIII/504/23

Uchwała Nr LVIII/504/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LVIII/503/23

Uchwała Nr LVIII/503/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark

Uchwała nr LVIII/502/23

Uchwała Nr LVIII/502/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała nr LVIII/501/23

Uchwała Nr LVIII/501/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr LVIII/500/23

Uchwała nr LVIII/500/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark

Uchwała nr LVIII/499/23

Uchwała Nr LVIII/499/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik

Uchwała nr LVIII/498/23

Uchwała Nr LVIII/498/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023r. 

Uchwała nr LVIII/497/23

Uchwała Nr LVIII/497/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29.11.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036