W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

2018 rok

XML

Uchwala Nr XLVl/366/18

Uchwala Nr XLVl/366/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lidzbark w zakresie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XLV/365/18

UCHWAŁA NR XLV/365/18 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwalę Nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz...

Uchwała Nr XLV/364/18

Uchwała Nr XLV/364/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwala Nr XLV/363/18

Uchwala Nr XLV/363/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.

Uchwała Nr XLV/362/18

Uchwała Nr XLV/362/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 r. prawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2018- 2029

Uchwala Nr XLV/361/18

Uchwala Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Lidzbark na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia glosowania w obwodzie

Uchwala Nr XLV/360/18

Uchwala Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kw ietnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Tarczyny

Uchwała Nr XLV/359/18

Uchwała Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark

UCHWAŁA NR XLV/358/18

UCHWAŁA NR XLV/358/18 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/357/18

Uchwała Nr XLIV/357/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Lidzbark na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwala Nr XLIII/356/18

Uchwala z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/355/18

Uchwała z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2018- 2029

Uchwała NrXLIII/354/18

Uchwała z dnia 01 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku

Uchwała Nr XLIII/353/18

Uchwała z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2018-2019

Uchwała nr XLII/352/18

Uchwała w sprawie złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku

Uchwała nr XLI/350/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Lidzbarku

Uchwała nr XLI/349/18

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała nr XLI/348/18

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie

Uchwała nr XLI/347/18

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji