W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wydanie/wymiana dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Wydanie/wymiana dowodu osobistego


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej.
 2. Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm przedstawiającą wizerunek twarzy w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. 
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. 
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 3. Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 4. W przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty - dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.
 5. Dowód osobisty wydawany jest na 10 lat.
 6. Dzieciom, które nie ukończyły 12 roku życia dowód osobisty wydawany jest na 5 lat.

Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście za wyjątkiem:

 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w imieniu której wniosek składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Wyjątek stanowią dzieci do 5 roku życia, których obecność nie jest wymagana przy składaniu wniosku o dowód osobisty.
 • osoby obowiązane do posiadania dowodu osobistego mogą same złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.


Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:

 • która nie ukończyła 12 roku życia,
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (dowód wydaje się na 12 miesięcy)
 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka do 12 roku życia można również złożyć przez internet, potrzebny jest profil zaufany, certyfikat kwalifikowany albo e-dowód pozwalający potwierdzić tożsamość składającego wniosek.

W przypadku osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie mogą same złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego a przebywają na terenie miasta i gminy Lidzbark powiadamiają Urząd Miasta Działdowa, który jako właściwy jest do przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza urzędem w powiecie działdowskim (siedziba: Urząd Miasta Działdowa pl. Mickiewicza 43, Działdowo tel. 23 697-26-81, 23 697-56-38)

Dowód osobisty odbiera się osobiście, za wyjątkiem:

 •  osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny,
 • osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub kurator,
 • osób chorych i niepełnosprawnych, od których wniosek o dowód był przyjmowany w miejscu ich pobytu, za których odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu,
 • odbiór dowodu osobistego przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi dziecko, które nie ukończyło 5 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 5 rok życia i nie ukończyło 12 roku, jeśli było obecne przy składaniu wniosku.

Miejsce złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
W dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od miejsca zameldowania

 
Miejsce odbioru dokumentu
W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Termin załatwienia sprawy
Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://obywatel.gov.pl.

Załączniki

Powiadom znajomego