OGŁOSZENIE


Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleniu- JELONKI, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: Nauka, Szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w tym organizacja konkursów, spotkań i pikników pod tytułem:


Działania integracyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleniu


W załączeniu oferta stowarzyszenia.Załączniki:

Ogłoszenie- Działania integracyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleniu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Działania integracyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleniu