Uchwała nr XVII/169/20  Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 lutego 2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark


Załączniki:

Uchwała nr XVII/169/20