Sołtys - Józef Burdalski
ul. Wiatraczna 
Stare DłutowoZałączniki:

Statut Sołectwa Stare Dłutowo