Sołtys - Józef Burdalski
ul. Wiatraczna 
13-203 Dłutowo

Załączniki:

Statut Sołectwa Stare Dłutowo