Sołtys - Magdalena Rogożeńska
Bełk
13-230 LidzbarkZałączniki:

Statut Sołectwa Bełk