Sołtys - Magdalena Rogożeńska
Bełk

13-230 LidzbarkZałączniki:

Statut Sołectwa Bełk