Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Nr 7/21
USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego
Komunikat Gminnego Komisarza Spisowego