Sołtys - Agnieszka Żach

Wlewsk
13-230 LidzbarkZałączniki:

Statut Sołectwa Wlewsk