Sołtys - Agnieszka Żach

Wlewsk

13-230 LidzbarkZałączniki:

Statut Sołectwa Wlewsk