Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej
1) Paweł Ciesielski
2) Michał Kwiatkowski
3) Dariusz Nowiński
4) Marek Ostrowski - Wiceprzewodniczący Komisji
5) Mirosław Trzciński – Przewodniczący Komisji


Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
1) Michał Dzimira – Przewodniczący Komisji
2) Agnieszka Kalisz
3) Hanna Krezymon 
4) Tomasz Marszak - Wiceprzewodniczący Komisji
5) Dorota Wacławska

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
1) Leon Chmielewski 
2) Zbigniew Gutowski – Przewodniczący Komisji
3) Waldemar Iwankowski
4) Waldemar Skuza - Wiceprzewodniczący Komisji
5) Jarosław Wiśnicki

Komisja Rewizyjna
1) Zbigniew Gutowski
2) Waldemar Iwankowski
3) Marek Ostrowski – Przewodniczący Komisji
4) Mirosław Trzciński
5) Jarosław Wiśnicki - Wiceprzewodniczący Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Leon Chmielewski - Wiceprzewodniczący Komisji
2) Hanna Krezymon – Przewodnicząca Komisji
3) Tomasz Marszak 
4) Dariusz Nowiński
5) Waldemar Skuza