Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej
1) Paweł Ciesielski
2) Michał Łukasz Kwiatkowski - Sekretarz Komisji
3) Dariusz Jarosław Nowiński
4) Marek Witold Ostrowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5) Mirosław Trzciński – Przewodniczący Komisji


Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki
1) Michał Paweł Dzimira – Przewodniczący Komisji
2) Agnieszka Kalisz
3) Hanna Maria Krezymon - Sekretarz Komisji
4) Tomasz Marszak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5) Dorota Maria Wacławska

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
1) Leon Chmielewski - Sekretarz Komisji
2) Zbigniew Piotr Gutowski – Przewodniczący Komisji
3) Waldemar Adam Iwankowski
4) Waldemar Antoni Skuza - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5) Jarosław Wiśnicki

Komisja Rewizyjna
1) Michał Paweł Dzimira
2) Zbigniew Piotr Gutowski
3) Marek Witold Ostrowski – Przewodniczący Komisji
4) Mirosław Trzciński - Sekretarz Komisji
5) Jarosław Wiśnicki - Zastępca Przewodniczącego Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Leon Chmielewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
2) Hanna Maria Krezymon – Przewodnicząca Komisji
3) Tomasz Marszak - Sekretarz Komisji
4) Dariusz Jarosław Nowiński
5) Waldemar Antoni Skuza