Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2018-2023

Ciesielski Paweł - Przewodniczący Rady Miejskiej

Kwiatkowski Michał  Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wacławska Dorota Maria - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Chmielewski Leon - radny

Dzimira Michał Paweł - radny

Gutowski Zbigniew  Piotr - radny

Iwankowski Waldemar  Adam - radny

Kalisz Agnieszka - radna

Krezymon Hanna Maria – radna

Marszak Tomasz - radny

Nowiński Dariusz Jarosław  - radny

Ostrowski Marek Witold - radny

Skuza Waldemar Antoni - radny

Trzciński Mirosław - radny

Wiśnicki Jarosław - radny