Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji z 18.06.2018 Marta Bielska-Brydzińska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Marta Bielska - Brydzińska - Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem powierzenia obowiązków kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem funkcji p. o. Kierownika ŚDS w Lidzbarku
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.