Brak treści artykułu

Załączniki:

Agnieszka Lewicka - Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Agnieszka Lewicka -Oświadczenie majątkowe w związku z cofnięciem upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych