W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5867 artykułów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Wydruk publikacji indywidualnej autorstwa - tomiku wierszy mieszkanki Lidzbarka, Marii Cybulskiej

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Działdowska Kuźnia Słowa, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000514174 na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.” Wydruk publikacji indywidualnej autorstwa-tomiku wierszy...

Stanowisko : Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
Stanowisko Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
Miejsce pracy Żłobek Miejski w Lidzbarku
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
zarządzenie nr : 84/24
zarządzenie nr 84/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
Zamówienie na : Przebudowa drogi w m. Zalesie
Zamówienie na Przebudowa drogi w m. Zalesie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy BiGK.271.1.7.2024
Zamawiający Gmina Lidzbark
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/942557

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Lidzbarka znak GiOŚ.6220.2.2024  z dnia 24 maja 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Kiełpiny o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 191/2024 z dnia 13.06.2024 r., znak: B.6740.114.2024 o pozwoleniu na budowę obejmującym budowę elektrowni słonecznej o mocy 0,82604MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lidzbark, na dz. nr 39/2 obręb 0004 M. Lidzbark, gm. Lidzbark

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starosta Działdowski zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 191/2024 z dnia 13.06.2024 r., znak:...

zarządzenie nr : 81/24
zarządzenie nr 81/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie
Stanowisko : Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku
Stanowisko Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku
Miejsce pracy Przedszkole Miejskie w Lidzbarku
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
Stanowisko : Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku
Stanowisko Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku
Miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
zarządzenie nr : 80/24
zarządzenie nr 80/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku
zarządzenie nr : 79/24
zarządzenie nr 79/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 maja 2020 r., znak GiOŚ.6220.11.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Lidzbark VII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Cibórz, gmina...

zarządzenie nr : 78/24
zarządzenie nr 78/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektor ds. turystyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku
Stanowisko : Inspektor ds. turystyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku
Stanowisko Inspektor ds. turystyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy ul. Sądowa 21 , 13-230 Lidzbark
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

OGŁOSZENIE- V Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E    W dniu 19 czerwca 2024 r., o godz. 14.00 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”) Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie...

zarządzenie nr : 77/24
zarządzenie nr 77/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i krajowych w Wydziale Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku