W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5867 artykułów

Uchwała nr IV/22/24

Uchwała Nr IV/22/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Informacja na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U.2023.1094 ze zm.) w zw. z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Wydruk publikacji indywidualnej autorstwa - tomiku wierszy mieszkanki Lidzbarka, Marii Cybulskiej

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Działdowska Kuźnia Słowa, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000514174 na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.” Wydruk publikacji indywidualnej autorstwa-tomiku wierszy...

Stanowisko : Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
Stanowisko Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
Miejsce pracy Żłobek Miejski w Lidzbarku
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
zarządzenie nr : 84/24
zarządzenie nr 84/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
Zamówienie na : Przebudowa drogi w m. Zalesie
Zamówienie na Przebudowa drogi w m. Zalesie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy BiGK.271.1.7.2024
Zamawiający Gmina Lidzbark
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/942557

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Lidzbarka znak GiOŚ.6220.2.2024  z dnia 24 maja 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Kiełpiny o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 191/2024 z dnia 13.06.2024 r., znak: B.6740.114.2024 o pozwoleniu na budowę obejmującym budowę elektrowni słonecznej o mocy 0,82604MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lidzbark, na dz. nr 39/2 obręb 0004 M. Lidzbark, gm. Lidzbark

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starosta Działdowski zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 191/2024 z dnia 13.06.2024 r., znak:...