W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5714 artykułów

Wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 r,. udzielono zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego oraz udzielono ulgi inwestycyjnej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 r. udzielono zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego oraz udzielono ulgi inwestycyjnej

zarządzenie nr : 4/24
zarządzenie nr 4/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 przez organizacje pozarządowe
Status obowiązujące

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji oraz możliwości przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek umożliwiających wydanie decyzji zgodnej z żądaniem strony.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Jeleń I” i „Jeleń II”  o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 211 (obręb 0010) w miejscowości Jeleń, Gmina Lidzbark oraz możliwości przedłożenia dodatkowych dowodów celem...

zarządzenie nr : 22/24
zarządzenie nr 22/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości i zasad rozliczenia rekompensaty oraz zakresu świadczeń usług w ramach zadania publicznego powierzonego z zakresu zarządzania budynkami komunalnymi wraz z przyległymi terenami przydomowymi stanowiącymi składniki mienia komunalnego Gminy Lidzbark
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 56/24
zarządzenie nr 56/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 44/24
zarządzenie nr 44/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 10/24
zarządzenie nr 10/24
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lidzbark na 2024 rok w formie powierzenia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, na rzecz osób w wieku emerytalnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony zwierząt podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Status obowiązujące
Numer karty / rok: 104/2024
Numer karty / rok 104/2024
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w gm. Lidzbark, powiat działdowski oznaczonych numerami działek 39/2, 30/3 w obrębie 4 m. Lidzbark oraz na działkach nr 596/12, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 601 w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE  Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 maja 2024 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Lidzbarka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości...

Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA z dnia 8 maja 2024 r.   Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Lidzbarka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości...

Informacja Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 maja 2024 roku

INFORMACJA Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 maja 2024 roku   w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 9 czerwca 2024 r.  

Informacja Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 maja 2024 roku

INFORMACJA Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 maja 2024 roku   w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 9 czerwca 2024 r.  

Numer karty / rok: 103/2024
Numer karty / rok 103/2024
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Kiełpiny, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 189.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 102/2024
Numer karty / rok 102/2024
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Kiełpiny, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 189.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark