W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

OGŁOSZENIE- V Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E

   W dniu 19 czerwca 2024 r., o godz. 14.00 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”)


Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok:
a)przedstawienie,
b)debata,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2023 rok:
a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
b)przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 roku.
8.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2023:
a)odczytanie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2023 r. z tytułu wykonania budżetu,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2023 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
b)uchwalenie zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 rok,
c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku,
d)określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Lidzbarka.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lidzbarku
( - ) Agnieszka Kalisz

Załączniki

Powiadom znajomego