W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Zarządzenia

RSS XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

Zasoby archiwalne Biuletynu Informacji Publicznej do dnia 31 stycznia 2016 r. dostępne są tutaj.

zarządzenie nr: 2/21

zarządzenie nr 2/21

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referent ds. promocji w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 141/20

zarządzenie nr 141/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 138/20

zarządzenie nr 138/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 137/20

zarządzenie nr 137/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 133/20

zarządzenie nr 133/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 129/20

zarządzenie nr 129/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 126/20

zarządzenie nr 126/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie ustalenia zasad pokrywania wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarządzenie nr: 125/20

zarządzenie nr 125/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie Pani Marzeny Panek, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarządzenie nr: 123/20

zarządzenie nr 123/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 119/20

zarządzenie nr 119/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Lidzbark z zakresu pomocy społecznej

zarządzenie nr: 117/20

zarządzenie nr 117/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 r.

zarządzenie nr: 115/20

zarządzenie nr 115/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark

zarządzenie nr: 116/20

zarządzenie nr 116/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Lidzbark

zarządzenie nr: 114/20

zarządzenie nr 114/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku

zarządzenie nr: 113/20

zarządzenie nr 113/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych Gminy Lidzbark" oraz w sprawie wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach budżetowych Gminy Lidzbark w celu przygotowania i złożenia pliku JPK_V7M w związku z centralizacją rozliczeń VAT w Gminie Lidzbark"

zarządzenie nr: 111/20

zarządzenie nr 111/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2021 r

zarządzenie nr: 110/20

zarządzenie nr 110/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033

zarządzenie nr: 112/20

zarządzenie nr 112/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 109/20

zarządzenie nr 109/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku

zarządzenie nr: 108/20

zarządzenie nr 108/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 107/20

zarządzenie nr 107/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 106/20

zarządzenie nr 106/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 r.

zarządzenie nr: 105/20

zarządzenie nr 105/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu ,,Programu Współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok''

zarządzenie nr: 104/20

zarządzenie nr 104/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 r.

zarządzenie nr: 102/20

zarządzenie nr 102/20

wydane przez Burmistrza Lidzbarka

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności