W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

 

 Podstawa prawna: art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.125)

 

 

 

I. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska (GiOŚ)

 

Adres: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

 

umig@lidzbark.pl

 

 

 

Pracownik odpowiedzialny za merytoryczne udzielanie informacji:

 

Dawid Tuptoński

 

Pokój nr 19

 

+48 23  696 15 05 wew. 136

 

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
  1. Odpis księgi wieczystej
  2. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna
  3. Gdy wniosek dotyczy budynku istniejącego – kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy z projektem podziały lub kopia projektu zagospodarowania działki
  4. Gdy wniosek dotyczy budynku w trakcie budowy – kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym i oświadczenie o rozpoczęciu budowy lub projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentem potwierdzającym brak sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy
  5. Gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania, a działka nie jest objęta mpzp – kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym lub kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym
  6. W przypadku dzierżawy terenu – kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela nieruchomości na nadanie numeru porządkowego

 

III. OPŁATY
Wniosek nie podlega opłacie.

 

 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni

 

Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego

 

 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje

 

 

 

 VI.  UWAGI

 

O ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości Burmistrz zawiadomi właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.

 

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.

 

Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

 

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego