W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Treść

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Podstawa prawna: art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

I. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska (GiOŚ)

Adres: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

Pokój nr 19

+48 23  696 15 05 wew. 136

umig@lidzbark.pl

 

Pracownik odpowiedzialny za merytoryczne udzielanie informacji:

Maria Kruszewska/Dawid Tuptoński

Pokój nr 19, II piętro

+48 23  696 15 05 wew. 136

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

2. Wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego)

a) w przypadku osób aktywnych  zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu)

b) w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia)

c) w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu  lub o nie składaniu zeznania podatkowego

d) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego

e) w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40

f) w przypadku osób uczących się pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły/uczelni  o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu   (albo braku uzyskania dochodu)

g) inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej

 

Termin składania wniosków - do 31 marca (roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata).

 

III. OPŁATY
Nie pobiera się.

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

 

VI.  UWAGI

1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Osoby spełniające powyższy warunek, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Załączniki

Wniosek doc, 56 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane