W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Nadanie numeru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pesel
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego, a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Opłaty:
Bez opłat.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. przy zameldowaniu:
  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
  • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • dokument poświadczający obywatelstwo polskie,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek
  • małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu.
 3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:
  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo


Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 5. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Załączniki

Powiadom znajomego