Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Decyzje o warunkach zabudowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Treść

Decyzje o warunkach zabudowy

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717); plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu" 
przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2.       Załączniki:

·        dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
Charakterystyka inwestycji, obejmująca:

·        określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;
[należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia];

·        określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;

·        wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);

·        określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

·        określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,

·        ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:
 - za wydanie decyzji – 107 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego

a. budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190,00 zł.
b. zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży - 152 zł
c. budynków gospodarczych garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł
d. pozostałych - 90 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 2 miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego *za pośrednictwem organu, który wydał decyzję(odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy)
Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij