W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Działalność gospodarcza

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny

Treść

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W rejestrze CEIDG znajdują się wpisy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Wpisu można dokonać na kilka sposobów:

 • elektronicznie
 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Załatwienie sprawy przez internet:

 • poprzez zalogowanie się na stronie biznes.gov.pl i wypełnienie wniosku za pomocą elektronicznego kreatora; na stronę można zalogować się poprzez Profil Zaufany, e-Dowód lub e-mail. Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 • poprzez stronę banku – usługę te oferują wybrane banki.

Załatwienie sprawy w urzędzie: wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Konieczne będzie potwierdzenie tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek można przygotować na kilka sposobów:

 • poprzez wypełnienie formularza na stronie biznes.gov.pl  za pomocą kreatora wniosku. Aby uzyskać dostęp do kreator należy posiadać e-mali. Po wypełnieniu formularza na e-mail zostanie wysłany kod wniosku. Należy go zapisać i podać w urzędzie w ciągu 7 dniu od daty wypełnienia wniosku online. Urzędnik przedłoży wniosek do podpisu oraz potwierdzi złożenie wniosku w systemie.
 • poprzez odręczne wypełnienie formularza w wersji papierowej w urzędzie. Pracownik urzędu przekształci go na wniosek elektroniczny.
 • poprzez pobranie wniosku ze strony, wydrukowanie, odręczne wypełnienie i przekazanie w urzędzie. Pracownik urzędu przekształci go na wniosek elektroniczny.

Załatwienie sprawy listownie: wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek można wysłać listem poleconym. Podpis osoby składającej wniosek musi być potwierdzony notarialnie. 

Formularze do pobrania na dole strony w załącznikach. 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do CEIDG na formularzu CEIDG-1.  W miarę potrzeb  do wniosku dołączyć załączniki: CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD- CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG- ZS.
 2. Dowód tożsamości do wglądu przy składaniu wniosku.
 3. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku i potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty

 1. Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie.
 2. Opłata od złożenia pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
 3. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Lidzbark, nr rachunku: BS w Działdowie z/s Lidzbark  83 8215 0006 2001 0000 0941 0032.
  Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
(parter, pok. nr 7)
Tel. 23 6961505 wew. 123

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek - od 7:30 do 16:30
 • wtorek – czwartek - od 7:30 do 15:30
 • piątek- od 7:30 do 14:30

 
Sposób i termin załatwienia sprawy:

 1. W przypadku wypełniania wniosku online, system na bieżąco informuje o poprawności wypełnienia. W sytuacji złożenia w urzędzie wniosku niepoprawnego, urząd wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.
 2. Wpis w CEIDG pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.  Portal  CEIDG jest nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.  Wpis jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.  Przedsiębiorca bezpośrednio ze strony może samodzielnie dokonać wydruku potwierdzającego figurowanie w rejestrze.     

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać zmiany dotyczące wpisu do CEIDG w sytuacji ich zaistnienia.  

Uwaga! Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są zgłosić ten fakt do Wydziału Finansowego – podinspektor ds. finansowych- wymiarów podatków i opłat. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, wykorzystujących część nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy biznes.gov.pl


 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o
 • Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Załączniki

CEIDG-MW pdf, 68 kB
CEIDG-PN pdf, 56 kB
CEIDG-RB pdf, 65 kB
CEIDG-RD pdf, 74 kB
CEIDG-SC pdf, 67 kB
CEIDG-ZS pdf, 70 kB
CEIDG-POPR pdf, 47 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane