Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Numer karty / rok: 3/2018

Numer karty / rok 3/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku i wyłożony do publicznego wglądu w toku procedury urbanistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 2/2018

Numer karty / rok 2/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 1/2018

Numer karty / rok 1/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 4/2017

Numer karty / rok 4/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 3/2017

Numer karty / rok 3/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), określająca m.in. obszar i zakres planu, zobowiązująca Burmistrza Lidzbarka do podjęcia prac planistycznych

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 2/2017

Numer karty / rok 2/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 1/2017

Numer karty / rok 1/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie studium na stan środowiska przyrodniczego będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 5/2016

Numer karty / rok 5/2016

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 4/2016

Numer karty / rok 4/2016

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

Numer karty / rok: 3/2016

Numer karty / rok 3/2016

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij