W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Numer karty / rok: 39/2021
Numer karty / rok 39/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 54 i art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 38/2021
Numer karty / rok 38/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 54 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 37/2021
Numer karty / rok 37/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony w formie uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku i wyłożony do publicznego wglądu w toku procedury planistycznej
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 36/2021
Numer karty / rok 36/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 35/2021
Numer karty / rok 35/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Uzgodnienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 4 miasta Lidzbark.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 34/2021
Numer karty / rok 34/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 33/2021
Numer karty / rok 33/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 32/2021
Numer karty / rok 32/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 31/2021
Numer karty / rok 31/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "PV-Biernaty1" o mocy do 8MW zlokalizowanej w miejscowości Biernaty na działkach ew. nr 74/6 oraz 64, gmina Lidzbark, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Numer karty / rok: 30/2021
Numer karty / rok 30/2021
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 36/2, 30/3, (obręb 0004) w obrębie ew. Lidzbark, Gmina Lidzbark oraz na działce nr ew. 596/12, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 601 (obręb 0006) w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark