Zarządzenie Nr 83/16 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Lidzbark