Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie z dn. 08.02.2016r.
Oświadczenie z dn. 09.03.2016r.
Oświadczenie z dn. 02.06.2016r.
Oświadczenie z dn. 28.06.2016r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 15.03.2017r.