Uchwała nr XV/136/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2016-2022

Załączniki:

Załącznik