OGŁOSZENIE

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Klub Abstynenta „Po-mocny” w Lidzbarku, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem:
„Rocznicowy Rajd Trzeźwościowy”.


W załączeniu oferta stowarzyszenia.Załączniki:

Ogłoszenie -Rocznicowy Rajd Trzeźwościowy
Ogłoszenie -Rocznicowy Rajd Trzeźwościowy wersja tekstowa
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Rocznicowy Rajd Trzeźwościowy