Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018

1.     Tomasz Dudaniec - Przewodniczący Rady Miejskiej

2.     Michał Łukasz Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3.     Grażyna Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

4.     Leon Chmielewski

5.     Paweł Ciesielski

6.     Michał Dzimira

7.     Radosław Fryza

8.     Andrzej Goszka

9.     Zbigniew Gutowski

10. Waldemar Iwankowski

11. Tadeusz Kosman

12.  Piotr Mroczkowski

13.  Waldemar Skuza

14.  Mirosław Trzciński

15.  Dariusz Jarosław Nowiński