Skład Rady Miejskiej

1.     Tomasz Dudaniec - Przewodniczący Rady Miejskiej

2.     Dariusz Nowiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3.     Grażyna Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

4.     Leon Chmielewski

5.     Paweł Ciesielski

6.     Michał Dzimira

7.     Radosław Fryza

8.     Andrzej Goszka

9.     Zbigniew Gutowski

10. Waldemar Iwankowski

11. Tadeusz Kosman

12.  Michał Kwiatkowski

13.  Piotr Mroczkowski

14.  Waldemar Skuza

15.    Mirosław Trzciński