Cesja umowy dzierżawy gruntu

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

 

 I. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska (GiOŚ)

Adres: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

Pokój nr 19

+48 23  696 15 05 wew. 136

umig@lidzbark.pl

 

Pracownik odpowiedzialny za merytoryczne udzielanie informacji:

Maria Kruszewska/Dawid Tuptoński

Pokój nr 19, II piętro

+48 23  696 15 05 wew. 136

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o cesję umowy dzierżawy

 

III. OPŁATY
Nie pobiera się.

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

 

VI.  UWAGI

Podpis osoby dokonującej cesji winien być potwierdzony przez osobę przyjmującą wniosek (podpis i pieczątka)Załączniki:

Wniosek