Cesja umowy dzierżawy gruntu

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r., Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu "

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa (GR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze wydziału prowadzącego sprawę.Załączniki:

Wniosek