Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do 3 lat

Podstawa prawna: art. 13 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), art.693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r., Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat"

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa (GR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze wydziału prowadzącego sprawę.Załączniki:

Wniosek