Sołtys - Justyna Karda Błaszkowska
Jeleń

13-230 LidzbarkZałączniki:

Statut Sołectwa Jeleń