Zarządzenie Nr 103/20 Burmistrza Lidzbarka  z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku