Osiedle Nr 4 obejmuje ulice:


Jeleńska, Myśliwska

Radosław Fryza - Przewodniczący Rady Osiedla

 

Roman Jankowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla

 

Daniela Gawińska - Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

Andrzej Józefowicz - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla

 Załączniki:

Statut Osiedle nr 4